SHEA har till uppgift att främja:

  • utvecklingen av hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin

  • utvecklingen av hälsoekonomi som teoretisk och tillämpad vetenskap

  • användningen av hälsoekonomisk metodik och kunskap i samhället

  • spridningen av information om hälsoekonomiska forskningsresultat

  • utbildning och kompetensutveckling i hälsoekonomi

  • internationellt samarbete inom det hälsoekonomiska området