Styrelse

Katarina Steen Carlsson

Sofie Gustafsson

Margareta Dackehag

Martin Henriksson

Emelie Heintz

Josefine Persson

Ann-Charlotte Dorange

Thomas Fast

Styrelse

Föreningens styrelsen består av

 • Katarina Steen Carlsson (ordf.), IHE/Lunds universitet, Lund
 • Margareta Dackehag, Lunds universitet, Lund
 • Ann-Charlotte Dorange, Pfizer, Stockholm
 • Thomas Eriksson, ApEHR, Köpenhamn
 • Sofie Gustafsson, TLV, Stockholm
 • Emelie Heintz, Karolinska Institutet/SBU, Stockholm
 • Martin Henriksson, Linköpings universitet, Linköping
 • Josefine Persson, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Göteborg

 

Valberedning

 • Per Boström, Shire, Stockholm
 • Jenny Berg, TLV, Stockholm
 • Joakim Ramsberg, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Stockholm
 • Mimmi Åström, Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet, Stockholm

Protokoll från styrelsemöten och årsmöten finns här.

Det lättaste sättet att komma i kontakt med oss är att skicka ett mail till sheasfhe@gmail.com