Forskning

The Nordic Journal of Health Economics

Tidskriften the Nordic Journal of Health Economics publicerar empiriska och teoretiska manuskript inom ämnet hälsoekonomi. Tidskriften är nystartad och har en open access policy. HIttills publicerade artiklar kan laddas ned från hemsidan.

https://www.journals.uio.no/index.php/NJHE/index

 

Nordic Health Economists' Study Group

NHESG är en akademisk organisation med inriktning mot frågor som berör människors hälsa inom nationalekonomi. Målsättningen för NHESG är att tjäna som ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomisk forskning i syfte att bidra till den fortsatta utvecklingen av hälsoekonomi som ett ämne inom nationalekonomin, och att bidra till forskning av högsta kvalitet.

http://www.nhesg.org/