SHEA-webinarium 5 juni: Bedömningar av läkemedel i Europa

Den 5 juni bjuder vi in till ett digitalt seminarium där vi får ta del av flera nordiska perspektiv kring gemensamma bedömningar av läkemedel i Europa. Både processerna kring Joint Clinical Assessments (JCAs) och FINOSE kommer att diskuteras. Seminariet bjuder på presentationer från representanter för TLV, NOMA, DMC i Danmark samt läkemedelsindustrin via LIF.

Dag och tid: Onsdag 5 juni kl.14-16

Plats: Zoom (länk skickas till anmälda deltagare en vecka innan seminariet)

Anmälan görs via denna länk: https://forms.gle/nv9gsomS4xfr2KZP6

Fullständigt program

14.00   Introduktion till seminariet

14.10   TLV:s perspektiv på Joint Clinical Assessments (JCA): Maria Eriksson (TLV)

14.30   Hur hänger JCA och FINOSE ihop – om alls?: Anja Schiel (NOMA)

14.50   DMC:s perspektiv och förberedelser inför JCAs: Ehm Andersson Galijatovic (DMC). In English.

15.20   Industrins perspektiv på JCAs och FINOSE: Emma Sabelström (Abbvie & LIF)

15.40   Avslutande diskussion och frågor

16.00   Slut

Seminariet är för medlemmar, om du har kollegor som är intresserade av att delta men som inte är medlemmar i SHEA, sprid gärna inbjudan. Läs mer om medlemskap här.

Bild från årskonferensen 2024

Rapport från årskonferensen 2024

Tack till alla deltagare, utställare, presentatörer och organisatörer vid SHEAs 15:e årskonferens, som hölls 15-16 april vid Uppsala Universitet! Med syftet att vara en arena för dialog kring metodutveckling och för att stärka hälsoekonomin som vetenskap uppskattade vi möjligheten att mötas och dela kunskap med nära 190 deltagare under två intressanta dagar.

Temat för årets konferens var hur observationsdata kan hjälpa oss att forma policy. Konferensen startade med en minikurs av Jonathan Siverskog, ”Observational Methods in Medical and Health Economic Research”. Under dagen hölls sedan ett flertal kortare seminarier, bland annat på temat registerstudier där såväl regionala datakällor som kvalitetsregister lyftes. Kvinnohälsa, ersättningsmodeller, ekonomiska utvärderingar, och andra hälsoekonomiska frågeställningar fanns också på programmet.

Till årets konferens var två internationellt erkända huvudtalare inbjudna. Det första huvudanförandet höll av Professor Rowena Jacobs, Center for Health Economics vid York Universitet. Hon redogjorde för sina studier inom mental hälsa baserade på observationsdata, vilka har möjliggjort en viktig policydialog i Storbritannien. Det andra huvudanförandet hölls av Professor Anupam Jena, Harvard Medical School. Han gav exempel på naturliga experiment, och hur man utifrån slumpmässiga händelser kan studera medicinska frågeställningar.

I samband med konferensen hölls också SHEA:s årsmöte. Bengt Anell tackades av för sina år i styrelsen, och Linus Jönsson välkomnades som ny styrelseledamot.

Inspirerade av ny kunskap fortsätter vi nu arbetet i vardagen med att utforska och använda våra rika nordiska datakällor, och kanske genereras något nytt intressant redo att läggas fram vid nästa års konferens!

SHEAs årskonferens 2024

Välkommen till den nationella hälsoekonomiska konferensen som 2024 arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) i samarbete med Centrum för hälsoekonomisk forskning vid Uppsala universitet. Nedan sammanfattas viktiga punkter inför konferensen, men läs vidare på konferenshemsidan för alla detaljer samt registrering.

Konferensprogram

Programöversikt

Detaljerat program

Plats och datum

Uppsala universitet, 15-16 april 2024

Keynote-speakers

 • Rowena Jacobs är professor i hälsoekonomi och biträdande direktör för Centre for Health Economics vid University of York.
 • Anupam B. Jena  är Joseph P. Newhouse Professor of Health Care Policy vid Harvard Medical School.

Inbjudan att skicka konferensbidrag (call for abstracts)

Deadline för att skicka in abstracts är passerad.

Anmälan/Registrering

Deadline för anmälan är passerad.

Språk

Konferensens huvudspråk är svenska. Men talare är också välkomna att presentera på engelska.

Höstmöte 2023

Den 23 november hålls årets höstmöte med tema Kostnader i hälsoekonomiska analyser: hur fel kan det bli?

Vid höstmötet kommer ett antal föredrag och diskussioner att hållas kring hur väl praktiken praktiken stämmer med teorin kring identifiering, mätning, och värdering av kostnader inom hälso-sjukvård. Mötet kommer också att belysa vilka källor för kostnadsdata som finns tillgängliga i Sverige samt vilka skillnader och utmaningar det finns ur olika perspektiv.

Mötet arrangeras gemensamt med SBU:s seminarieserie inom hälsoekonomi och kommer därför att äga rum i SBU:s lokaler i Stockholm. Möjlighet att delta digitalt finns också.

Ladda ner program.

Anmälan på SBU:s hemsida här.

Var: SBU:s lokaler på S:t Eriksgatan 117
När: Den 23 november kl. 13-16.30
Möte: Hybrid

SHEAs årskonferens 2023

Välkommen till den nationella hälsoekonomiska konferensen som arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA), Karolinska Institutet och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) med stöd av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE), Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE), Quantify Research och Macanda. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom det hälsoekonomiska området. Årets tema är hälsoekonomi som vetenskap respektive beslutsstöd.

Plats och datum 

BioClinicum, Karolinska universitetssjukhuset, den 25–26 april 2023.

Anmälan 

Anmälan till konferensen sker via https://www.delegia.com/shea2023/registrering

Inbjudan att skicka konferensbidrag (call for abstracts) 

Tiden för att skicka in konferensbidrag har passerat.

Program och sessioner 

Konferensprogram

Detaljer om respektive session

Kurs om överlevnadsanalys

How and when to use flexible survival extrapolation methods in the context of HTA

A morning short-course (25 april) is offered by Sven Klijn and Kasper Johannesen, Bristol Myers Squibb. The aim of this short course is to provide an overview of some of the more relevant and frequently used novel flexible methods, including response-based landmark, mixture cure and parametric mixture models. We can fit a maximum of 80 participants, and you need to register separately at this link: register here

Utställare

Under konferensen finns möjlighet att vara med som utställare. Kontakta sheasfhe@gmail.com vid intresse. Vi har ett begränsat antal utställarplatser – det är först till kvarn som gäller!

Karriärworkshop för doktorander

Den 24 april arrangerar SHEA Doktorandnätverk en halvdags workshop om karriärvägar och hur det är att arbeta inom hälsoekonomifältet (Se Program). Workshopen kommer att ha talare både från offentlig och privat sektor som kommer att dela sina erfarenheter på området. Det kommer att finnas möjligheter att mingla och ställa frågor. Mer information och länk till anmälan här.

Höstmöte 2022

Varmt välkomna till SHEA:s höstmöte 2022!

Temat för mötet är hälsoekonomiska perspektiv på digitala tjänster och produkter i hälso- och sjukvården. Inbjudna talare representerar såväl myndigheter, regioner, akademi som industri och kommer att diskutera ämnet utifrån olika perspektiv. Årets höstmöte kommer att hållas digitalt för att möjliggöra ett brett deltagande från hela landet.

Datum och tid

Torsdag 24/11 kl. 15-17 (inklusive paus)

Program

 • Introduktion – digitala produkter och tjänster inom vården (Bengt Anell, SHEA:s styrelse)
 • Exempel på hur man uppskattar värde och pris på digitala produkter
  • Värdet av digitala verktyg inom RA (Marta Lason och Barbara Bislawska Axnäs, Elsa Science)
  • Hälsoekonomisk analys av algoritmen NAVOY sepsis (David Becedas, AlgoDx)
 • Hälsoekonomiska utvärderingar av digitala vårdtjänster – hur skiljer de sig från andra terapier? (Jens Wilkens, Lunds universitet)
 • TLV:s perspektiv på hälsoekonomiska utvärderingar av digitala produkter (Ina Schäffner, TLV)
 • Regional implementering av digitala vårdtjänster (Gustaf Befrits, Region Stockholm)
 • Diskussion och frågor med panel – utmaningar och möjligheter med att skatta värdet av digitala produkter

Anmälan
Anmälan till webinariet görs via denna länk. Länk till mötet skickas till anmälda deltagare dagen innan mötesdagen.

Webinariet riktar sig till SHEAs medlemmar. Är du ännu inte medlem och önskar delta på webinariet kan du läsa här om att bli medlem.

Vänliga hälsningar
SHEAs styrelse

SHEA & TLV anordnar seminarium om prissättning av läkemedel vid sällsynta tillstånd

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, och Johan Stennek, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet, publicerar i slutet av september en rapport som diskuterar två frågor:

 1. Bör prissättningen av läkemedel som används vid sällsynta tillstånd vara mer generös än för läkemedel som används av större patientgrupper?
 2. Bör samhället sträva efter lägre priser på läkemedel, och i så fall hur?

SHEA och TLV anordnar ett gemensamt seminarium där författarna presenterar rapporten, och Linus Jönsson, Docent i hälsoekonomi vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle vid Karolinska Institutet, utmanar och diskuterar resultaten. Presentation och diskussion följs av en paneldebatt om prissättningen vid just sällsynta tillstånd.

Tid: Onsdagen 19 oktober, kl 14-16

Plats: Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31

Preliminärt program:

 • 14:00-14:10 SHEAs ordförande Åsa By och TLVs chefsekonom Douglas Lundin introducerar seminariet
 • 14:10-15:00 Mats Bergman och Johan Stennek presenterar rapporten Bör läkemedelskostnaderna ombalanseras? – En samhällsekonomisk analys
 • 15:00-15:20 Linus Jönsson opponerar på rapporten samt ställer frågor till författarna
 • 15:20-15:45 Paneldiskussion med föreläsare, opponent, samt Sophie Langenskiöld, Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet och Mattias Bankel, Nordenchef Amicus Therapeutics, samt Talesperson Kommissionen för Innovativa Särläkemedel
 • 15:45-16:00 Åsa By modererar avslutande frågor från publiken samt avrundar mötet

Anmälan: Sker via registrering i länk till SHEA. Notera att antalet platser är begränsat och att anmälan stängs då det är fullbokat. Länk till anmälningssida

Förhinder: Är du anmäld men får återbud, meddela SHEA snarast via SHEAs mejl, sheasfhe@gmail.com, så att vi kan erbjuda platsen till någon annan.

Webbinarium 21 juni: Särskild finansiering för läkemedel mot sällsynta tillstånd?

Välkommen att under tidiga midsommarveckan vara med på ett spännande webbinarium med anledningen av Riksdagens uppmaning till regeringen att utreda en särskild finansiering för läkemedel mot sällsynta tillstånd. På webbinariet ställer vi den övergripande frågan om dagens värdebaserade prissättningsmodell fungerar för läkemedel mot sällsynta tillstånd – och har bjudit in talare med olika perspektiv och ingångar i frågan.

Dag och tid: Tisdag 21 juni 13.00 – 15.00

Anmälan: Webbinariet är öppet för alla medlemmar i SHEA och ett medlemsutskick med länk kommer ske. Har du inte fått denna så kontakta SHEA med ett mejl så skickar vi igen: sheasfhe@gmail.com

Program:

 • 13.00: Ordförande för SHEA (Åsa By) hälsar välkomna och introducerar webinariet
 • 13.10: Presentation av Lars Sandman och Martin Henriksson (Linköpings universitet)
 • 13.40: Presentation av Karolina Antonov (LIF)
 • 14.00: Presentation av Gustaf Befrits (Region Stockholm)
 • 14.20: Paneldiskussion med Lars, Martin, Karolina, Gustaf samt Lise-Lott Eriksson (Blodcancerförbundet)
 • 14.50: Avslutande frågor

Bakgrundsläsning:

Från Riksdagen

Debattartikel av Martin Henriksson & Lars Sandman

Nordic Health Economists’ Study Group: konferens 17-19 aug

Nordic Health Economists’ Study Group (NHESG) årliga konferens hålls i Göteborg den 17-19 augusti. Huvudtalare vid konferens kommer att vara professor Carol Propper (Imperial College Business School) och Petter Lundborg (Lunds universitet). Konferensen hålls på Wallenbergs konferenscentrum i samma lokaler där vi höll SHEA:s årsmöte under våren 2022. Deadline för att skicka in abstrakt har passerat, men registrering för deltagande kommer att öppna inom kort för att kunna vara med och lyssna och diskutera aktuell hälsoekonomisk forskning.

Läs mer här.

Stipendieutlysning för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 50 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2021/2022. Uppsats (i pdf-format) och motivering skickas senast 30 juni 2022 till: uppsatsstipendium@ihe.se.

Mer information finns på: https://ihe.se/om-ihe/stipendium/