Fjärde SHEA-konferensen

Den 19-20 mars ägde den fjärde nationella hälsoekonomiska konferensen rum i Bonnierhuset i Stockholm.

Konferensen hade två huvudtalare. Magnus Lindelöw, hälsoekonom från Världsbanken, pratade om universell sjukvård i Brasilien och Kina.

Martin Karlsson, professor vid universitetet i Duisburg-Essen, pratade om långsiktiga effekter på hälsa och arbetsmarknadsutfall av miljöfaktorer och offentliga satsningar på hälsa och utbildning.

Härutöver innehöll programmet fyra temasessioner som organiserades av konferensdeltagare, åtta sessioner med muntliga föredrag där totalt 24 studier presenterades och två postervandringar med totalt 12 postrar.