SHEAs årskonferens 2024

Välkommen till den nationella hälsoekonomiska konferensen som 2024 arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) i samarbete med Centrum för hälsoekonomisk forskning vid Uppsala universitet. Nedan sammanfattas viktiga punkter inför konferensen, men läs vidare på konferenshemsidan för alla detaljer samt registrering.

Konferensprogram

Programöversikt

Detaljerat program

Plats och datum

Uppsala universitet, 15-16 april 2024

Keynote-speakers

  • Rowena Jacobs är professor i hälsoekonomi och biträdande direktör för Centre for Health Economics vid University of York.
  • Anupam B. Jena  är Joseph P. Newhouse Professor of Health Care Policy vid Harvard Medical School.

Inbjudan att skicka konferensbidrag (call for abstracts)

Deadline för att skicka in abstracts är passerad.

Anmälan/Registrering

Deadline för anmälan är passerad.

Språk

Konferensens huvudspråk är svenska. Men talare är också välkomna att presentera på engelska.