Webinarium: Prognoser och analyser på läkemedelsförsäljningen med vissa nedslag kring covid-19-pandemins påverkan på läkemedelsförsäljningen

Varmt välkommen till vårens fjärde SHEA-webinarium den 15 juni kl. 14.00-15.30.

PROGRAM

14.00Välkomna och introduktion
Josefine Persson, SHEAs styrelse
14.05Socialstyrelsens arbete med att ta fram prognoser för
läkemedelsförsäljningen med några nedslag kring
covid-19-pandemins påverkan på läkemedelsförsäljningen
Emma Lund och Konstantin Macheridis, Socialstyrelsen
14.30Tre aktörer kommenterar Socialstyrelsens arbete
Daniel Högberg, TLV
Jonas Eriksson, SKR
Karolina Antonov, LIF
15.00Paneldebatt med dagens talare
Modereras av Åsa By, SHEAs styrelse

Webinariet kommer att sändas via Zoom och länken skickas ut till de som har anmält sig. Anmälan görs på denna länk: Anmälan. Webinariet riktar sig främst till medlemmar i SHEA och personer som arbetar inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Behöver du generisk faktura för medlemskapet (300 kr) hittar du den här: https://sfhe.se/medlemskap/

Webinarium: ”Hälsoekonomiska analyser – hammare, fil eller skruvmejsel i vårdförloppens verktygslåda?

Varmt välkommen med anmälan till vårens tredje webinarium som går av stapeln den 21 maj kl. 13.00-15.00.

PROGRAM

13.00 Välkomna och introduktion
Lars-Åke Levin (moderator), CMT, Linköpings Universitet
13.10 Vad är personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och hur integreras det hälsoekonomiska perspektivet i framtagande och införande?
Christina Holmström, Processledare personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, Nationella stödfunktionen, Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
13.30 Vad bör en hälsoekonomisk analys innehålla och svara på? Det regionala perspektivet
Sven Oredsson, direktör för Södra regionvårdsnämndens kansli och ordförande i dess ledningsgrupp
13.50 Paus
14.00 Kostnadseffektivitet och budgetpåverkan av vårdförlopp – exempel från pågående arbete med Vårdförlopp Sepsis, Vårdförlopp Stroke och TIA samt Vårdförlopp Reumatoid Artrit
Emelie Heintz och Sofi Varg, CHIS, Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm
14.20 Möjligheter och utmaningar i arbetet med hälsoekonomiska utvärderingar av vårdförloppen
Nationellt nätverk för hälsoekonomer som arbetar med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen
14.50 Summering och avslutning
Lars-Åke Levin (moderator), CMT, Linköpings Universitet

Webinariet kommer att sändas via Zoom och länken skickas ut till de som har anmält sig. Anmälan görs på denna länk: Anmälan. Webinariet riktar sig främst till medlemmar i SHEA och personer som arbetar inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Behöver du generisk faktura för medlemskapet (300 kr) hittar du den här: https://sfhe.se/medlemskap/