Utlysning av stipendium för årets uppsats i hälsoekonomi

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har utlyst ett stipendium på 50 000 kr för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2020/2021.

Såväl handledare, examinatorer och studenter är välkomna att nomera mottagare. För mer information, se IHEs webb.

Vårens aktiviteter

Välkommen att delta i SHEA:s aktiviteter under våren 2021!

30 mars kl. 14.00-16.00
Webinarium med konferensliknande presentationer av abstracts.

30 mars kl. 16.00-17.30
SHEA:s årsmöte (kallelse har skickats till medlemmarna).

21 april kl. 13.00-15.00
SHEA:s doktorandnätverk arrangerar manusseminarium för doktorander. Samtliga SHEA-medlemmar är välkomna som åhörare.

28 april kl. 13.00-16.00
SHEA och Svensk epidemiologisk förening (SVEP) arrangerar ett webinarium om registerbaserade studier och dess tillämpning inom hälsoekonomi och epidemiologi.

21 maj kl. 13.00-15.00
SHEA arrangerar ett webinarium tillsammans med ett nystartat nätverk för hälsoekonomer som arbetar med hälsoekonomiska utvärderingar av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden. Vårdförloppen utvecklas av de Nationella programområdena (PRO) inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

15 juni kl. 14.00-15.30
SHEA och Socialstyrelsen arrangerar ett webinarium kring progrnoser och analyser på läkemedelsförsäljningen samt med vissa nedslag kring covid-19-pandemins påverkan på läkemedelsförsäljningen.

Webinarierna är öppna för SHEAs medlemmar som betalat medlemsavgift för 2021.