Utlysning av stipendium för årets uppsats i hälsoekonomi

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har utlyst ett stipendium på 50 000 kr för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2020/2021.

Såväl handledare, examinatorer och studenter är välkomna att nomera mottagare. För mer information, se IHEs webb.

Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar