SHEA & TLV anordnar seminarium om prissättning av läkemedel vid sällsynta tillstånd

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, och Johan Stennek, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet, publicerar i slutet av september en rapport som diskuterar två frågor:

 1. Bör prissättningen av läkemedel som används vid sällsynta tillstånd vara mer generös än för läkemedel som används av större patientgrupper?
 2. Bör samhället sträva efter lägre priser på läkemedel, och i så fall hur?

SHEA och TLV anordnar ett gemensamt seminarium där författarna presenterar rapporten, och Linus Jönsson, Docent i hälsoekonomi vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle vid Karolinska Institutet, utmanar och diskuterar resultaten. Presentation och diskussion följs av en paneldebatt om prissättningen vid just sällsynta tillstånd.

Tid: Onsdagen 19 oktober, kl 14-16

Plats: Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31

Preliminärt program:

 • 14:00-14:10 SHEAs ordförande Åsa By och TLVs chefsekonom Douglas Lundin introducerar seminariet
 • 14:10-15:00 Mats Bergman och Johan Stennek presenterar rapporten Bör läkemedelskostnaderna ombalanseras? – En samhällsekonomisk analys
 • 15:00-15:20 Linus Jönsson opponerar på rapporten samt ställer frågor till författarna
 • 15:20-15:45 Paneldiskussion med föreläsare, opponent, samt Sophie Langenskiöld, Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet och Mattias Bankel, Nordenchef Amicus Therapeutics, samt Talesperson Kommissionen för Innovativa Särläkemedel
 • 15:45-16:00 Åsa By modererar avslutande frågor från publiken samt avrundar mötet

Anmälan: Sker via registrering i länk till SHEA. Notera att antalet platser är begränsat och att anmälan stängs då det är fullbokat. Länk till anmälningssida

Förhinder: Är du anmäld men får återbud, meddela SHEA snarast via SHEAs mejl, sheasfhe@gmail.com, så att vi kan erbjuda platsen till någon annan.

Webbinarium 21 juni: Särskild finansiering för läkemedel mot sällsynta tillstånd?

Välkommen att under tidiga midsommarveckan vara med på ett spännande webbinarium med anledningen av Riksdagens uppmaning till regeringen att utreda en särskild finansiering för läkemedel mot sällsynta tillstånd. På webbinariet ställer vi den övergripande frågan om dagens värdebaserade prissättningsmodell fungerar för läkemedel mot sällsynta tillstånd – och har bjudit in talare med olika perspektiv och ingångar i frågan.

Dag och tid: Tisdag 21 juni 13.00 – 15.00

Anmälan: Webbinariet är öppet för alla medlemmar i SHEA och ett medlemsutskick med länk kommer ske. Har du inte fått denna så kontakta SHEA med ett mejl så skickar vi igen: sheasfhe@gmail.com

Program:

 • 13.00: Ordförande för SHEA (Åsa By) hälsar välkomna och introducerar webinariet
 • 13.10: Presentation av Lars Sandman och Martin Henriksson (Linköpings universitet)
 • 13.40: Presentation av Karolina Antonov (LIF)
 • 14.00: Presentation av Gustaf Befrits (Region Stockholm)
 • 14.20: Paneldiskussion med Lars, Martin, Karolina, Gustaf samt Lise-Lott Eriksson (Blodcancerförbundet)
 • 14.50: Avslutande frågor

Bakgrundsläsning:

Från Riksdagen

Debattartikel av Martin Henriksson & Lars Sandman

Nordic Health Economists’ Study Group: konferens 17-19 aug

Nordic Health Economists’ Study Group (NHESG) årliga konferens hålls i Göteborg den 17-19 augusti. Huvudtalare vid konferens kommer att vara professor Carol Propper (Imperial College Business School) och Petter Lundborg (Lunds universitet). Konferensen hålls på Wallenbergs konferenscentrum i samma lokaler där vi höll SHEA:s årsmöte under våren 2022. Deadline för att skicka in abstrakt har passerat, men registrering för deltagande kommer att öppna inom kort för att kunna vara med och lyssna och diskutera aktuell hälsoekonomisk forskning.

Läs mer här.

Stipendieutlysning för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 50 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2021/2022. Uppsats (i pdf-format) och motivering skickas senast 30 juni 2022 till: uppsatsstipendium@ihe.se.

Mer information finns på: https://ihe.se/om-ihe/stipendium/

Anmälan till SHEA-konferensen

Plats

Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs universitet, Medicinaregatan 20, Göteborg

Anmälan och program 
Vi har glädjen att meddela att huvudtalare på konferensen blir Niklas Hedberg, chefsfarmaceut vid TLV och ordförande EUnetHTA, samt Susan Griffin, Professor vid Centre for Health Economics, University of York.

Vi arbetar för närvarande med att fastställa konferensens program och ett mer detaljerat program kommer i början av 2022.

Anmälan till konferensen går nu att göra på denna länk: https://www.trippus.net/Nationella.halsoekonomiska.konferensen

Webinarium: Prissättning av läkemedel i kölvattnet av utvecklingen i USA

Datum: 17 november kl. 15.00-17.30.

PROGRAM

15.00Höstmötet öppnas
Martin Henriksson, ordförande SHEA
15.05An American perspective on drug pricing
Peter Neumann, ScD, Director, CEVR, Tufts Medical Center
15.45Kort paus
15.50Utmaningar och möjligheter för tillgången till kostnadseffektiva
läkemedel i Sverige, när prissättningen påverkas globalt
Karolina Antonov, LIF
16.05Det svenska perspektivet nu och framåt
Jonathan Lind Martinsson, TLV
16.20Industrins perspektiv på prissättning
Sara Dalin, Sanofi
16.35Hemliga prisavtal, vad ska vi ha det till?
Emil Aho, Region Stockholm
16.50Diskussion
Åsa By (moderator), SHEA:s styrelse

Webinariet kommer att sändas via Zoom och länken skickas ut till de som har anmält sig. Anmälan görs på denna länk: Anmälan. Webinariet riktar sig främst till medlemmar i SHEA. Behöver du generisk faktura för medlemskapet (300 kr) hittar du den här: https://sfhe.se/medlemskap/

SHEA-konferensen 2022

Välkommen till den nationella hälsoekonomiska konferensen som arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) i samarbete med Göteborgs universitet, Gothia Forum/Västra Götalandsregionen, AstraZeneca och PharmaLex. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom det hälsoekonomiska området.

Datum
Den 6-7 april, 2022

Plats
Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs universitet, Medicinaregatan 20, Göteborg

Program 
Vi har glädjen att meddela att huvudtalare på konferensen blir Niklas Hedberg, chefsfarmaceut vid TLV och ordförande EUnetHTA, samt Susan Griffin, Professor vid Centre for Health Economics, University of York.

Fullständigt program: SHEA-konferens 2022 program

Abstraktboken: SHEA-konferens 2022 abstracts

Inbjudan att skicka konferensbidrag (call for abstracts)

Vi vill att du som är intresserad av att hålla en egen muntlig presentation skickar in en kort sammanfattning (abstract) till oss. Det kan handla om ny forskning, kunskap eller utveckling av metoder och arbetsformer.

Du kan bidra på olika sätt:

 • Projektpresentation (muntlig eller poster). Skicka sammanfattning/abstract på max 300 ord där syfte, arbetssätt samt forskningsmässigt och praktiskt mål/resultat framgår.
 • Temasession. Skicka en beskrivning av önskat tema samt föreslaget upplägg på max 300 ord.

Skicka ditt bidrag till sheasfhe@gmail.com senast den 7 januari. Bidragen kommer därefter att gås igenom av vår vetenskapliga kommitté. Återkoppling kommer att ske innan den 1 februari.

Utställare
Under konferensen finns möjlighet att vara med som utställare. Vi erbjuder två paket. Stora paketet ingår ett större bord med bra placering samt två deltagare. I det lilla paketet ingår ett ståhöjdsbord samt en deltagare. Vi har ett begränsat antal utställarplatser – så det är först till kvarn som gäller!

Doktorandworkshop – Workshopen inställd p.g.a. få anmälda deltagare
Den 5 april arrangerar SHEA Doktorandnätverk en halvdags-doktorandworkshop. Under workshopen kommer ett antal manusutkast att presenteras och granskas. Alla doktorander som skickar in abstract till konferensen kommer automatiskt bedömas också för doktorandworkshopen – ange när du skickar ditt bidrag att du är doktorand!

Anmälan
Anmälan till konferensen görs via denna länk:  https://www.trippus.net/Nationella.halsoekonomiska.konferensen

Mer om SHEA Doktorandworkshop

Datum och plats
Tisdag 5 april, startar kl 11.30 med gemensam lunch. Workshopen hålls på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Upplägg
Doktorandworkshopen syftar till att ge tid för djupare diskussioner om doktoranders pågående forskning och att få feedback från andra än handledare och medförfattare. Workshopen är också ett tillfälle för nätverkande mellan doktorander inom det hälsoekonomiska forskningsfältet.

Baserat på urval av abstracts, kommer fyra doktorander att presentera sin forskning följt av en diskussion med en granskare (en annan doktorand) som haft möjlighet att i förväg lästa ett manusutkast. Övriga deltagande doktorander kommer hålla 5-minuters ”flash talks” om sin forskning.

Workshop-bidrag (call for abstracts)
Call for abstracts följer en gemensam process med konferensens: Alla doktorander som skickar in abstract till konferensen kommer automatiskt bedömas för doktorandworkshopen – ange när du skickar ditt bidrag att du är doktorand!

Krav för deltagande
Doktorandworkshopen organiseras av SHEA Doktorandnätverk och finansieras av SHEA. För deltagande krävs att du är inskriven som doktorand, medlem i SHEA samt deltagande i konferensen (6-7 april). Hotellövernattning för inresande (1 natt) och lunch kommer erbjudas deltagare som uppfyller dessa krav.

Övrig info
Workshopen är öppen för publik att lyssna och delta i diskussionerna. Workshopen kommer hållas på engelska. Vid frågor om doktorandworkshopen kontakta shea.doktorand@gmail.com.

Höstmöte 2021: Prissättning av läkemedel i kölvattnet av utvecklingen i USA med gästföreläsare från Tufts universitet

Boka in den 17 november i kalendern  redan nu! Webinariet hålls kl. 15.00 -17.30. Temat är prissättning av läkemedel och vi börjar med en internationell utblick för att sedan fortsätta mötet på svenska. Inbjudna talare är Peter Neuman, författare till boken ”The Right Price: A Value-Based Prescription for Drug Costs”, samt Jonathan Lind Martinsson, TLV, Karolina Antonov, LIF, Sara Dalin, Sanofi, och Emil Aho, Region Stockholm.

Mer information kommer inom kort.

Anmälan till webinariet görs på via denna länk: Anmälan. Webinariet riktar sig till SHEAs medlemmar.

Webinarium: Prognoser och analyser på läkemedelsförsäljningen med vissa nedslag kring covid-19-pandemins påverkan på läkemedelsförsäljningen

Varmt välkommen till vårens fjärde SHEA-webinarium den 15 juni kl. 14.00-15.30.

PROGRAM

14.00Välkomna och introduktion
Josefine Persson, SHEAs styrelse
14.05Socialstyrelsens arbete med att ta fram prognoser för
läkemedelsförsäljningen med några nedslag kring
covid-19-pandemins påverkan på läkemedelsförsäljningen
Emma Lund och Konstantin Macheridis, Socialstyrelsen
14.30Tre aktörer kommenterar Socialstyrelsens arbete
Daniel Högberg, TLV
Jonas Eriksson, SKR
Karolina Antonov, LIF
15.00Paneldebatt med dagens talare
Modereras av Åsa By, SHEAs styrelse

Webinariet kommer att sändas via Zoom och länken skickas ut till de som har anmält sig. Anmälan görs på denna länk: Anmälan. Webinariet riktar sig främst till medlemmar i SHEA och personer som arbetar inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Behöver du generisk faktura för medlemskapet (300 kr) hittar du den här: https://sfhe.se/medlemskap/

Webinarium: ”Hälsoekonomiska analyser – hammare, fil eller skruvmejsel i vårdförloppens verktygslåda?

Varmt välkommen med anmälan till vårens tredje webinarium som går av stapeln den 21 maj kl. 13.00-15.00.

PROGRAM

13.00 Välkomna och introduktion
Lars-Åke Levin (moderator), CMT, Linköpings Universitet
13.10 Vad är personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och hur integreras det hälsoekonomiska perspektivet i framtagande och införande?
Christina Holmström, Processledare personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, Nationella stödfunktionen, Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
13.30 Vad bör en hälsoekonomisk analys innehålla och svara på? Det regionala perspektivet
Sven Oredsson, direktör för Södra regionvårdsnämndens kansli och ordförande i dess ledningsgrupp
13.50 Paus
14.00 Kostnadseffektivitet och budgetpåverkan av vårdförlopp – exempel från pågående arbete med Vårdförlopp Sepsis, Vårdförlopp Stroke och TIA samt Vårdförlopp Reumatoid Artrit
Emelie Heintz och Sofi Varg, CHIS, Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm
14.20 Möjligheter och utmaningar i arbetet med hälsoekonomiska utvärderingar av vårdförloppen
Nationellt nätverk för hälsoekonomer som arbetar med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen
14.50 Summering och avslutning
Lars-Åke Levin (moderator), CMT, Linköpings Universitet

Webinariet kommer att sändas via Zoom och länken skickas ut till de som har anmält sig. Anmälan görs på denna länk: Anmälan. Webinariet riktar sig främst till medlemmar i SHEA och personer som arbetar inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Behöver du generisk faktura för medlemskapet (300 kr) hittar du den här: https://sfhe.se/medlemskap/