Nätverk

Det finns ett antal hälsoekonomiska nätverk runt om i Sverige.

SHEA Doktorandnätverk

Ett nätverk för doktorander som arbetar inom hälsoekonomi. Doktorandnätverket syftar till att skapa en virtuell mötesplats för doktorander inom hälsoekonomi över hela Sverige, samt att anordna nätverksträffar och workshops. För ytterligare information och framtida evenemang se nätverkets LinkedIn-sida: SHEA Doktorandnätverk (länk till LinkedIn) eller kontakta sammankallande Lina Gruneau vid Linköpings universitet.

Nätverket för hälsoekonomi (NHE)

Detta nätverk träffas på SBU i Stockholm en eftermiddag i månaden för ett gemensamt seminarium. Nätverket har varit igång sedan 2001 och har för närvarande en bred grupp om ca 100 personer på sändlistan. Kontaktperson: Martina Lundqvist