Utbildning

Utbildning i hälsoekonomi finns på olika platser i Sverige, både i form av program och fristående kurser.

Göteborg

Både Handelshögskolan i Göteborg (www.handels.gu.se) och Sahlgrenska Akademin genom Enheten för hälsometri (www.healthmetrics.gu.se) bedriver utbildning på grund-, master-, och forskarutbildningsnivå i hälsoekonomi.

Linköping

Vid Linköpings universitet kan man studera hälsoekonomi på grundutbildningen i nationalekonomi. På forskarutbildningsnivå kan man studera hälsoekonomisk utvärderingsmetod på grund- och avancerad nivå (www.liu.se).

Lund/Malmö

Lunds Universitet bedriver kurser i hälsoekonomi på Nationalekonomiska institutionen (www.nek.lu.se) och vid den Medicinska fakulteten. Vid Nationalekonomiska institutionen ges kurser i hälsoekonomi på fördjupningsnivå och avancerad nivå, vartill kommer bl a avancerade kurser i angränsande ämnen såsom ekonomiska utvärderingar och mikroekonometri. Sedan hösten 2010 erbjuds även en magisterexamen i hälsoekonomi på avancerad ekonomisk nivå. Vidare handleds uppsatser med hälsoekonomisk inriktning på kandidat och magisternivå.

Vid Medicinska fakulteten ges bl.a. kurs i hälsoekonomi (basnivå) som en del i Master i Public Health. Forskarutbildning i hälsoekonomi bedrivs vid både Nationalekonomiska institutionen och vid Medicinska fakulteten (Institutionen för kliniska vetenskaper).

Stockholm

I Stockholm finns kurser i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet (www.ki.se). Vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik erbjuds ett masterprogram i hälsoekonomi, managment och policy och då och då en introduktionskurs i hälsoekonomi på forskarutbildningsnivå.

Umeå

Vid Umeå universitet ingår ett antal kurser i hälsoekonomi i det 2-åriga masterprogrammet i Global Health: en grundkurs i hälsoekonomi, en fortsättningskurs om probabilistisk analys samt en kurs om hälsosystem, organisering och health management (www.umu.se)

Örebro

Örebro Universitet har startat ett nytt ettårigt program i hälso och miljöekonomi på avancerad nivå som leder till en magisterexamen med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (www.oru.se)