Utbildning

Utbildning i hälsoekonomi finns på olika platser i Sverige, både i form av program och fristående kurser.

Göteborg

Både Handelshögskolan i Göteborg (www.handels.gu.se) och avdelningen för Samhällsmedicin & folkhäls avid Sahlgrenska Akademin bedriver utbildning på grund-, master-, och forskarutbildningsnivå i hälsoekonomi. På mastersnivå finns ett folkhälsovetenskapligt mastersprogram med fördjupning i hälsoekonomi.

Linköping

Vid Linköpings universitet kan man studera hälsoekonomi på grundutbildningen i nationalekonomi. På forskarutbildningsnivå kan man studera hälsoekonomisk utvärderingsmetod på grund- och avancerad nivå (www.liu.se).

Lund/Malmö

Lunds Universitet bedriver kurser i hälsoekonomi på Nationalekonomiska institutionen (www.nek.lu.se), vid den Medicinska fakulteten och inom folkhälsovetenskap. Vid Nationalekonomiska institutionen ges kurser i hälsoekonomi på fördjupningsnivå och avancerad nivå.

Stockholm

I Stockholm finns kurser i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet (www.ki.se). Vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik erbjuds ett masterprogram i hälsoekonomi, managment och policy och då och då en introduktionskurs i hälsoekonomi på forskarutbildningsnivå.

Umeå

Vid Umeå universitet ingår ett antal kurser i hälsoekonomi i det ett- respektive två-åriga mastersprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi.