Höstmöte & webinarier

Årligen hålls ett höstmöte med varierande teman. SHEA anordnar även med viss regelbundenhet webinarier som tar upp aktuella hälsoekonomiska frågor.

Höstmötet under 2022 hålls Torsdag den 24 november kl.15-17 och blir detta år helt digitalt. Mer information och länk till anmälan här.

Tidigare höstmöten och webinarier

  • 19/10 2022: Prissättning av läkemedel vid sällsynta tillstånd (gemensamt med TLV)
  • 21/6 2021: Särskild finansiering för läkemedel mot sällsynta tillstånd?
  • 17/11 2021 (Höstmöte 2021): Prissättning av läkemedel i kölvattnet av utvecklingen i USA
  • 15/6 2021: Prognoser och analyser på läkemedelsförsörjningen med vissa nedslag kring covid-19-pandemins påverkan på läkemedelsförsörjningen
  • 21/5 2021: Hälsoekonomiska analyser – hammare, fil eller skruvmejsel i vårdförloppens verktygslåda?
  • 28/4 2021: Epidemiologi och hälsoekonomi (i samarbete med Svensk epidemiologisk förening)
  • 24/11 2020 (Höstmöte 2020): Framtidens hälso- och sjukvård
  • 29/9 2020: All models are wrong but some are useful