Höstmöte & webinarier

Varje höst hålls ett höstmöte i Stockholm med varierande teman. Tema och mer information om höstmötet  2022 kommer inom kort.

SHEA anordnar även med viss regelbundenhet webinarier som tar upp aktuella hälsoekonomiska frågor.

Kommande webinarier och höstmöte

Tidigare höstmöten och webinarier

  • 17/11 2021: Prissättning av läkemedel i kölvattnet av utvecklingen i USA
  • 15/6 2021: Prognoser och analyser på läkemedelsförsörjningen med vissa nedslag kring covid-19-pandemins påverkan på läkemedelsförsörjningen
  • 21/5 2021: Hälsoekonomiska analyser – hammare, fil eller skruvmejsel i vårdförloppens verktygslåda?
  • 28/4 2021: Epidemiologi och hälsoekonomi (i samarbete med Svensk epidemiologisk förening)
  • 24/11 2020: Framtidens hälso- och sjukvård
  • 29/9 2020: All models are wrong but some are useful