Höstmöte & webinarier

Årligen hålls ett höstmöte med varierande teman. SHEA anordnar även med viss regelbundenhet webinarier som tar upp aktuella hälsoekonomiska frågor.

Tidigare höstmöten och webinarier