Varmt välkomna till SHEA:s höstmöte 2022!

Temat för mötet är hälsoekonomiska perspektiv på digitala tjänster och produkter i hälso- och sjukvården. Inbjudna talare representerar såväl myndigheter, regioner, akademi som industri och kommer att diskutera ämnet utifrån olika perspektiv. Årets höstmöte kommer att hållas digitalt för att möjliggöra ett brett deltagande från hela landet.

Datum och tid

Torsdag 24/11 kl. 15-17 (inklusive paus)

Program

  • Introduktion – digitala produkter och tjänster inom vården (Bengt Anell, SHEA:s styrelse)
  • Exempel på hur man uppskattar värde och pris på digitala produkter
    • Värdet av digitala verktyg inom RA (Marta Lason och Barbara Bislawska Axnäs, Elsa Science)
    • Hälsoekonomisk analys av algoritmen NAVOY sepsis (David Becedas, AlgoDx)
  • Hälsoekonomiska utvärderingar av digitala vårdtjänster – hur skiljer de sig från andra terapier? (Jens Wilkens, Lunds universitet)
  • TLV:s perspektiv på hälsoekonomiska utvärderingar av digitala produkter (Ina Schäffner, TLV)
  • Regional implementering av digitala vårdtjänster (Gustaf Befrits, Region Stockholm)
  • Diskussion och frågor med panel – utmaningar och möjligheter med att skatta värdet av digitala produkter

Anmälan
Anmälan till webinariet görs via denna länk. Länk till mötet skickas till anmälda deltagare dagen innan mötesdagen.

Webinariet riktar sig till SHEAs medlemmar. Är du ännu inte medlem och önskar delta på webinariet kan du läsa här om att bli medlem.

Vänliga hälsningar
SHEAs styrelse

Posted in Uncategorized.