SHEAs konferens 2023

Välkommen till den nationella hälsoekonomiska konferensen som arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA), Karolinska Institutet och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) med stöd av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE), Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE), Quantify Research och Macanda. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom det hälsoekonomiska området. Årets tema är hälsoekonomi som vetenskap respektive beslutsstöd.

Plats och datum 

BioClinicum, Karolinska universitetssjukhuset, den 25–26 april 2023.

Anmälan 

Anmälan till konferensen sker via https://www.delegia.com/shea2023/registrering

Inbjudan att skicka konferensbidrag (call for abstracts) 

Tiden för att skicka in konferensbidrag har passerat.

Program och sessioner 

Konferensprogram

Detaljer om respektive session

Kurs om överlevnadsanalys

How and when to use flexible survival extrapolation methods in the context of HTA

A morning short-course (25 april) is offered by Sven Klijn and Kasper Johannesen, Bristol Myers Squibb. The aim of this short course is to provide an overview of some of the more relevant and frequently used novel flexible methods, including response-based landmark, mixture cure and parametric mixture models. We can fit a maximum of 80 participants, and you need to register separately at this link: register here

Utställare

Under konferensen finns möjlighet att vara med som utställare. Kontakta sheasfhe@gmail.com vid intresse. Vi har ett begränsat antal utställarplatser – det är först till kvarn som gäller!

Karriärworkshop för doktorander

Den 24 april arrangerar SHEA Doktorandnätverk en halvdags workshop om karriärvägar och hur det är att arbeta inom hälsoekonomifältet (Se Program). Workshopen kommer att ha talare både från offentlig och privat sektor som kommer att dela sina erfarenheter på området. Det kommer att finnas möjligheter att mingla och ställa frågor. Mer information och länk till anmälan här.

Höstmöte 2022

Varmt välkomna till SHEA:s höstmöte 2022!

Temat för mötet är hälsoekonomiska perspektiv på digitala tjänster och produkter i hälso- och sjukvården. Inbjudna talare representerar såväl myndigheter, regioner, akademi som industri och kommer att diskutera ämnet utifrån olika perspektiv. Årets höstmöte kommer att hållas digitalt för att möjliggöra ett brett deltagande från hela landet.

Datum och tid

Torsdag 24/11 kl. 15-17 (inklusive paus)

Program

 • Introduktion – digitala produkter och tjänster inom vården (Bengt Anell, SHEA:s styrelse)
 • Exempel på hur man uppskattar värde och pris på digitala produkter
  • Värdet av digitala verktyg inom RA (Marta Lason och Barbara Bislawska Axnäs, Elsa Science)
  • Hälsoekonomisk analys av algoritmen NAVOY sepsis (David Becedas, AlgoDx)
 • Hälsoekonomiska utvärderingar av digitala vårdtjänster – hur skiljer de sig från andra terapier? (Jens Wilkens, Lunds universitet)
 • TLV:s perspektiv på hälsoekonomiska utvärderingar av digitala produkter (Ina Schäffner, TLV)
 • Regional implementering av digitala vårdtjänster (Gustaf Befrits, Region Stockholm)
 • Diskussion och frågor med panel – utmaningar och möjligheter med att skatta värdet av digitala produkter

Anmälan
Anmälan till webinariet görs via denna länk. Länk till mötet skickas till anmälda deltagare dagen innan mötesdagen.

Webinariet riktar sig till SHEAs medlemmar. Är du ännu inte medlem och önskar delta på webinariet kan du läsa här om att bli medlem.

Vänliga hälsningar
SHEAs styrelse

SHEA & TLV anordnar seminarium om prissättning av läkemedel vid sällsynta tillstånd

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, och Johan Stennek, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet, publicerar i slutet av september en rapport som diskuterar två frågor:

 1. Bör prissättningen av läkemedel som används vid sällsynta tillstånd vara mer generös än för läkemedel som används av större patientgrupper?
 2. Bör samhället sträva efter lägre priser på läkemedel, och i så fall hur?

SHEA och TLV anordnar ett gemensamt seminarium där författarna presenterar rapporten, och Linus Jönsson, Docent i hälsoekonomi vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle vid Karolinska Institutet, utmanar och diskuterar resultaten. Presentation och diskussion följs av en paneldebatt om prissättningen vid just sällsynta tillstånd.

Tid: Onsdagen 19 oktober, kl 14-16

Plats: Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31

Preliminärt program:

 • 14:00-14:10 SHEAs ordförande Åsa By och TLVs chefsekonom Douglas Lundin introducerar seminariet
 • 14:10-15:00 Mats Bergman och Johan Stennek presenterar rapporten Bör läkemedelskostnaderna ombalanseras? – En samhällsekonomisk analys
 • 15:00-15:20 Linus Jönsson opponerar på rapporten samt ställer frågor till författarna
 • 15:20-15:45 Paneldiskussion med föreläsare, opponent, samt Sophie Langenskiöld, Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet och Mattias Bankel, Nordenchef Amicus Therapeutics, samt Talesperson Kommissionen för Innovativa Särläkemedel
 • 15:45-16:00 Åsa By modererar avslutande frågor från publiken samt avrundar mötet

Anmälan: Sker via registrering i länk till SHEA. Notera att antalet platser är begränsat och att anmälan stängs då det är fullbokat. Länk till anmälningssida

Förhinder: Är du anmäld men får återbud, meddela SHEA snarast via SHEAs mejl, sheasfhe@gmail.com, så att vi kan erbjuda platsen till någon annan.

Webbinarium 21 juni: Särskild finansiering för läkemedel mot sällsynta tillstånd?

Välkommen att under tidiga midsommarveckan vara med på ett spännande webbinarium med anledningen av Riksdagens uppmaning till regeringen att utreda en särskild finansiering för läkemedel mot sällsynta tillstånd. På webbinariet ställer vi den övergripande frågan om dagens värdebaserade prissättningsmodell fungerar för läkemedel mot sällsynta tillstånd – och har bjudit in talare med olika perspektiv och ingångar i frågan.

Dag och tid: Tisdag 21 juni 13.00 – 15.00

Anmälan: Webbinariet är öppet för alla medlemmar i SHEA och ett medlemsutskick med länk kommer ske. Har du inte fått denna så kontakta SHEA med ett mejl så skickar vi igen: sheasfhe@gmail.com

Program:

 • 13.00: Ordförande för SHEA (Åsa By) hälsar välkomna och introducerar webinariet
 • 13.10: Presentation av Lars Sandman och Martin Henriksson (Linköpings universitet)
 • 13.40: Presentation av Karolina Antonov (LIF)
 • 14.00: Presentation av Gustaf Befrits (Region Stockholm)
 • 14.20: Paneldiskussion med Lars, Martin, Karolina, Gustaf samt Lise-Lott Eriksson (Blodcancerförbundet)
 • 14.50: Avslutande frågor

Bakgrundsläsning:

Från Riksdagen

Debattartikel av Martin Henriksson & Lars Sandman

Nordic Health Economists’ Study Group: konferens 17-19 aug

Nordic Health Economists’ Study Group (NHESG) årliga konferens hålls i Göteborg den 17-19 augusti. Huvudtalare vid konferens kommer att vara professor Carol Propper (Imperial College Business School) och Petter Lundborg (Lunds universitet). Konferensen hålls på Wallenbergs konferenscentrum i samma lokaler där vi höll SHEA:s årsmöte under våren 2022. Deadline för att skicka in abstrakt har passerat, men registrering för deltagande kommer att öppna inom kort för att kunna vara med och lyssna och diskutera aktuell hälsoekonomisk forskning.

Läs mer här.