Styrelse

 Föreningens styrelsen består av:
 • Ordförande Åsa By, Macanda AB
 • Thomas Fast, Quantify Research
 • Josefine Persson, Astra Zeneca
 • Bengt Anell, Otsuka Pharma
 • Emelie Heintz, Region Stockholm & Karolinska Institutet
 • Mikael Svensson, University of Florida
 • Therese Eriksson, SBU & Linköpings universitet
 • Harald Gyllensvärd, Boehringer Ingelheim

Protokoll från styrelsemöten och årsmöten finns här.

Det lättaste sättet att komma i kontakt med oss är att skicka ett mail till sheasfhe@gmail.com

Valberedning:

 • Klas Rikner, AstraZeneca
 • Anna Ringborg, SBU,
 • Joakim Ramsberg, Hjärnfonden
 • Viktor Dansk, Janssen

Valberedningen vill gärna ha nomineringar till ledamöter till styrelsen för SHEA, eventuella suppleanter, samt revisorer. SHEA är en medlemsorganisation, och det är aktiva medlemmar som gör att föreningen kan bedriva en verksamhet som är relevant och viktig för oss alla. Nomineringar kan skickas till Viktor Dansk.