SHEA-webinarium 5 juni: Bedömningar av läkemedel i Europa

Den 5 juni bjuder vi in till ett digitalt seminarium där vi får ta del av flera nordiska perspektiv kring gemensamma bedömningar av läkemedel i Europa. Både processerna kring Joint Clinical Assessments (JCAs) och FINOSE kommer att diskuteras. Seminariet bjuder på presentationer från representanter för TLV, NOMA, DMC i Danmark samt läkemedelsindustrin via LIF.

Dag och tid: Onsdag 5 juni kl.14-16

Plats: Zoom (länk skickas till anmälda deltagare en vecka innan seminariet)

Anmälan görs via denna länk: https://forms.gle/nv9gsomS4xfr2KZP6

Fullständigt program

14.00   Introduktion till seminariet

14.10   TLV:s perspektiv på Joint Clinical Assessments (JCA): Maria Eriksson (TLV)

14.30   Hur hänger JCA och FINOSE ihop – om alls?: Anja Schiel (NOMA)

14.50   DMC:s perspektiv och förberedelser inför JCAs: Ehm Andersson Galijatovic (DMC). In English.

15.20   Industrins perspektiv på JCAs och FINOSE: Emma Sabelström (Abbvie & LIF)

15.40   Avslutande diskussion och frågor

16.00   Slut

Seminariet är för medlemmar, om du har kollegor som är intresserade av att delta men som inte är medlemmar i SHEA, sprid gärna inbjudan. Läs mer om medlemskap här.