SHEAs årskonferens 2023

Välkommen till den nationella hälsoekonomiska konferensen som arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA), Karolinska Institutet och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) med stöd av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE), Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE), Quantify Research och Macanda. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom det hälsoekonomiska området. Årets tema är hälsoekonomi som vetenskap respektive beslutsstöd.

Plats och datum 

BioClinicum, Karolinska universitetssjukhuset, den 25–26 april 2023.

Anmälan 

Anmälan till konferensen sker via https://www.delegia.com/shea2023/registrering

Inbjudan att skicka konferensbidrag (call for abstracts) 

Tiden för att skicka in konferensbidrag har passerat.

Program och sessioner 

Konferensprogram

Detaljer om respektive session

Kurs om överlevnadsanalys

How and when to use flexible survival extrapolation methods in the context of HTA

A morning short-course (25 april) is offered by Sven Klijn and Kasper Johannesen, Bristol Myers Squibb. The aim of this short course is to provide an overview of some of the more relevant and frequently used novel flexible methods, including response-based landmark, mixture cure and parametric mixture models. We can fit a maximum of 80 participants, and you need to register separately at this link: register here

Utställare

Under konferensen finns möjlighet att vara med som utställare. Kontakta sheasfhe@gmail.com vid intresse. Vi har ett begränsat antal utställarplatser – det är först till kvarn som gäller!

Karriärworkshop för doktorander

Den 24 april arrangerar SHEA Doktorandnätverk en halvdags workshop om karriärvägar och hur det är att arbeta inom hälsoekonomifältet (Se Program). Workshopen kommer att ha talare både från offentlig och privat sektor som kommer att dela sina erfarenheter på området. Det kommer att finnas möjligheter att mingla och ställa frågor. Mer information och länk till anmälan här.