Höstmöte 2023

Den 23 november hålls årets höstmöte med tema Kostnader i hälsoekonomiska analyser: hur fel kan det bli?

Vid höstmötet kommer ett antal föredrag och diskussioner att hållas kring hur väl praktiken praktiken stämmer med teorin kring identifiering, mätning, och värdering av kostnader inom hälso-sjukvård. Mötet kommer också att belysa vilka källor för kostnadsdata som finns tillgängliga i Sverige samt vilka skillnader och utmaningar det finns ur olika perspektiv.

Mötet arrangeras gemensamt med SBU:s seminarieserie inom hälsoekonomi och kommer därför att äga rum i SBU:s lokaler i Stockholm. Möjlighet att delta digitalt finns också.

Ladda ner program.

Anmälan på SBU:s hemsida här.

Var: SBU:s lokaler på S:t Eriksgatan 117
När: Den 23 november kl. 13-16.30
Möte: Hybrid