Bild från årskonferensen 2024

Rapport från årskonferensen 2024

Tack till alla deltagare, utställare, presentatörer och organisatörer vid SHEAs 15:e årskonferens, som hölls 15-16 april vid Uppsala Universitet! Med syftet att vara en arena för dialog kring metodutveckling och för att stärka hälsoekonomin som vetenskap uppskattade vi möjligheten att mötas och dela kunskap med nära 190 deltagare under två intressanta dagar.

Temat för årets konferens var hur observationsdata kan hjälpa oss att forma policy. Konferensen startade med en minikurs av Jonathan Siverskog, ”Observational Methods in Medical and Health Economic Research”. Under dagen hölls sedan ett flertal kortare seminarier, bland annat på temat registerstudier där såväl regionala datakällor som kvalitetsregister lyftes. Kvinnohälsa, ersättningsmodeller, ekonomiska utvärderingar, och andra hälsoekonomiska frågeställningar fanns också på programmet.

Till årets konferens var två internationellt erkända huvudtalare inbjudna. Det första huvudanförandet höll av Professor Rowena Jacobs, Center for Health Economics vid York Universitet. Hon redogjorde för sina studier inom mental hälsa baserade på observationsdata, vilka har möjliggjort en viktig policydialog i Storbritannien. Det andra huvudanförandet hölls av Professor Anupam Jena, Harvard Medical School. Han gav exempel på naturliga experiment, och hur man utifrån slumpmässiga händelser kan studera medicinska frågeställningar.

I samband med konferensen hölls också SHEA:s årsmöte. Bengt Anell tackades av för sina år i styrelsen, och Linus Jönsson välkomnades som ny styrelseledamot.

Inspirerade av ny kunskap fortsätter vi nu arbetet i vardagen med att utforska och använda våra rika nordiska datakällor, och kanske genereras något nytt intressant redo att läggas fram vid nästa års konferens!

Posted in Uncategorized.