SHEAs årskonferens 2024

Välkommen till den nationella hälsoekonomiska konferensen som 2024 arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) i samarbete med Centrum för hälsoekonomisk forskning vid Uppsala universitet. Nedan sammanfattas viktiga punkter inför konferensen, men läs vidare på konferenshemsidan för alla detaljer samt registrering.

Plats och datum

Uppsala universitet, 15-16 april 2024

Keynote-speakers

  • Rowena Jacobs är professor i hälsoekonomi och biträdande direktör för Centre for Health Economics vid University of York.
  • Anupam B. Jena  är Joseph P. Newhouse Professor of Health Care Policy vid Harvard Medical School.

Inbjudan att skicka konferensbidrag (call for abstracts)

SHEA välkomnar dig som är intresserad av att hålla en egen muntlig presentation att skicka in en kort sammanfattning (abstract) till oss. Det kan vara ny forskning, utvecklingsprojekt, policyutvärderingar eller bedömning av arbetsmetoder inom hälso- och sjukvård. Du kan bidra på olika sätt:

  • Projektpresentation (muntlig eller poster): Skicka in ett abstract (högst 300 ord) som beskriver frågeställning, metod och resultat.
  • Temasession: Skicka in ett abstract/beskrivning av innehållet och den planerade strukturen för sessionen (högst 1000 ord).

Skicka ditt abstrakt via e-post till shea2024@uu.se. Deadline 31 januari 2024.

Ange i ämnesraden om du skickar in en projektpresentation eller en tematisk session, och om du föredrar att presentera på svenska eller engelska. Abstrakt kommer att granskas av en vetenskaplig kommitté.

Anmälan/Registrering

Länk till anmälan.

Sista dag för anmälan är 31 mars 2024.

Konferensavgift

  • Medlem 2800 kronor (exklusive moms): Deltagaravgiften inkluderar medlemskap för SHEA 2024, inträde till konferensen och deltagande i alla sessioner, lunch och fika båda dagarna och konferensmiddagen den 15 april.
  • Ej medlem 3000 kronor (exklusive moms): Deltagaravgiften inkluderar inträde till konferensen och deltagande i alla sessioner, lunch och fika båda dagarna och konferensmiddagen den 15 april. Detta är ett alternativ för dig som inte vill bli medlem.
  • Doktorand 2000 kronor (exklusive moms):  Deltagaravgiften inkluderar medlemskap för SHEA 2024, inträde till konferensen och deltagande i alla sessioner, lunch och fika båda dagarna och konferensmiddagen den 15 april. Endast personer som är registrerade som doktorander

Språk

Konferensens huvudspråk är svenska. Men talare är också välkomna att presentera på engelska.

Minikurs

Den 15 april (konferensens första dag) kommer också en kortkurs att erbjudas på temat ”Analys av jämförande kostnadseffektivitet för hälsovårdsinterventioner genom observationsmetoder”.

Posted in Uncategorized.