Webinarum: ”Epidemiologi och hälsoekonomi”

Varmt välkommen till vårens andra webinarium som vi arrangerar tillsammans med Svensk epidemiologisk förening (SVEP) och som går av stapeln den 28 april kl. 13.00-16.00.

PROGRAM

Välkomna och introduktion
Martin Henriksson, SHEA och Elisabeth Strandhagen, SVEP

Metoder för kausal inferens
Ansvariga: Thomas Fast, SHEA och Liisa Byberg, SVEP

Komplexa utfall och empiriska strategier för att tillskriva faktorer bakom
Ansvariga: Katarina Steen Carlsson, SHEA och Karin Modig, SVEP

Nya möjligheter att få tillgång till data
Ansvariga: Åsa By, SHEA och Björn Wettermark, SVEP

Summering och avslutning

Webinariet kommer att sändas via Zoom och länken finns i bifogat programblad. Där hittar du även mer detaljerad information om varje programpunkt.

Webinariet riktar sig främst till medlemmar i SHEA och SVEP. Behöver du generisk faktura för medlemskapet (300 kr) hittar du den här: https://sfhe.se/medlemskap/

Välkommen!

Utlysning av stipendium för årets uppsats i hälsoekonomi

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har utlyst ett stipendium på 50 000 kr för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2020/2021.

Såväl handledare, examinatorer och studenter är välkomna att nomera mottagare. För mer information, se IHEs webb.

Vårens aktiviteter

Välkommen att delta i SHEA:s aktiviteter under våren 2021!

30 mars kl. 14.00-16.00
Webinarium med konferensliknande presentationer av abstracts.

30 mars kl. 16.00-17.30
SHEA:s årsmöte (kallelse har skickats till medlemmarna).

21 april kl. 13.00-15.00
SHEA:s doktorandnätverk arrangerar manusseminarium för doktorander. Samtliga SHEA-medlemmar är välkomna som åhörare.

28 april kl. 13.00-16.00
SHEA och Svensk epidemiologisk förening (SVEP) arrangerar ett webinarium om registerbaserade studier och dess tillämpning inom hälsoekonomi och epidemiologi.

21 maj kl. 13.00-15.00
SHEA arrangerar ett webinarium tillsammans med ett nystartat nätverk för hälsoekonomer som arbetar med hälsoekonomiska utvärderingar av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden. Vårdförloppen utvecklas av de Nationella programområdena (PRO) inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

15 juni kl. 14.00-15.30
SHEA och Socialstyrelsen arrangerar ett webinarium kring progrnoser och analyser på läkemedelsförsäljningen samt med vissa nedslag kring covid-19-pandemins påverkan på läkemedelsförsäljningen.

Webinarierna är öppna för SHEAs medlemmar som betalat medlemsavgift för 2021.

Webinarium: ”Framtidens hälso- och sjukvård”

Varmt välkommen med anmälan till höstens tredje webinarium som sänds den 24 november kl. 15.00-16.30 med temat ”Framtidens hälso- och sjukvård”.

PROGRAM

15.00         Webinariet öppnas och introduktion till seminariet
                   Martin Henriksson, ordförande SHEA
                  Birger Forsberg (moderator), Region Stockholm

15.10          Global burden of disease
                   Emilie Agardh
                   Docent, Karolinska Institutet

15.25          Incitamentsstrukturer på efterfråge- och utbudssidan
                   Allan Gustafsson
                   VD, MAPSEC

15.40         Prognoser av läkemedelskostnader
                  Björn Wettermark
                  Professor, Uppsala Universitet

15.55         Paneldiskussion med dagens talare
                  Birger Forsberg (moderator) 

16.30        Avslutning

Anmälan görs via detta Formulär

Webinariet kommer att sändas via Zoom och länken distribueras till dem som anmält sig via formuläret ovan samt betalat medlemsavgift eller avgift för höstens webinarium.

Behöver du generisk faktura för medlemskapet (300 kr) hittar du den här: https://sfhe.se/medlemskap/

Behöver du generisk faktura endast för höstens webinarium (300 kr) hittar du den här: Generisk faktura SHEA webinarier

Välkommen!

Webinarium: ”All models are wrong but some are useful”

Varmt välkommen med anmälan till höstens första webinarium som sänds den 29 september kl 15.00-16.30 med temat ”All models are wrong but some are useful”.

PROGRAM

15.00     Höstmötet öppnas och introduktion till seminariet
               Martin Henriksson, ordförande SHEA
               Katarina Steen Carlsson (moderator), styrelsen SHEA

15.10     Något nytt, något gammalt
               Lisa Brouwers
               Analyschef, Folkhälsomyndigheten

15.25     Frågeställningar och modeller
               Tom Britton
               Professor i matematisk statistik, Stockholms universitet

15.40     Wildly varying predictions — Sensitivity and robustness of Covid-19 models
               Kristian Soltesz
               Docent i reglerteknik, Lunds universitet

15.55     Eco-Epi integrated assessment modeling
               John Hassler
               Professor i makroekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

16.10     Paneldiskussion med dagens talare
               Katarina Steen Carlsson (moderator)

16.30     Avslutning

Anmälan görs via detta formulär. Webinariet kommer att sändas via Zoom och länken distribueras till dem som anmält sig via formuläret.

Webinariet riktar sig främst till SHEA:s medlemmar. Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2020 för att få ta del av vårt utbud. Under hösten 2020 vill vi dock även ge andra möjligheten att lyssna på våra webinarier. Det kostar då 300 kr per person för att delta i alla tre webinarier. Använd bifogad generisk faktura.

Generisk faktura SHEA webinarier

SHEA-konferensen 2020 inställd!

SHEAs styrelse har idag haft ett extrainsatt möte och beslutat att ställa in SHEA-konferensen i Stockholm den 25-26 mars med anledning till det rådande läget med coronavirus. Styrelsen återkommer med ytterligare information inom kort till er anmälda deltagare och övriga medlemmar i föreningen.

SHEA-konferens 2020

Nu är huvudtalarna för årets konferens klara!

Reinhard Busse är Professor och chef för Department of Health Care Management vid Berlin University of Technology (Tyskland). Busse är en av Tyskland och Europas mest framträdande hälsoekonomer. Hans forskning är interdisciplinär och kopplar samman medicin, hälsoekonomi, HTA, politik och folkhälsovetenskap med fokus på att kombinera metodologiska framsteg och policy relevans.

Linus Jönsson är läkare, civilekonom och docent i hälsoekonomi. Jönsson forskar om värdet av medicinska innovationer med särskilt intresse för neurodegenerativa sjukdomar samt sjukvårdens digitalisering.

Anmäl dig till konferensen här: https://reg.akademikonferens.se/shea2020

Förlängd tid för inskick av konferensbidrag

God fortsättning på det nya året!

Vi kommer att förlänga tiden för inskick av konferensbidrag till tisdagen den 14 januari då mailen som vi uppgett oväntat kopplades ifrån vid nyår. Har du skickat in ditt abstract efter 31 december skulle vi vilja be dig skicka det igen till vibeke.sparring[at]sll.se. Vi ber om ursäkt för besväret och ser fram emot era abstracts!