Stipendieutlysning för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 50 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2021/2022. Uppsats (i pdf-format) och motivering skickas senast 30 juni 2022 till: uppsatsstipendium@ihe.se.

Mer information finns på: https://ihe.se/om-ihe/stipendium/

Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar