SHEA-konferensen 2022

Välkommen till den nationella hälsoekonomiska konferensen som arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) i samarbete med Göteborgs universitet, Gothia Forum/Västra Götalandsregionen, AstraZeneca och PharmaLex. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom det hälsoekonomiska området.

Datum
Den 6-7 april, 2022

Plats
Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs universitet, Medicinaregatan 20, Göteborg

Program 
Vi har glädjen att meddela att huvudtalare på konferensen blir Niklas Hedberg, chefsfarmaceut vid TLV och ordförande EUnetHTA, samt Susan Griffin, Professor vid Centre for Health Economics, University of York.

Fullständigt program: SHEA-konferens 2022 program

Abstraktboken: SHEA-konferens 2022 abstracts

Inbjudan att skicka konferensbidrag (call for abstracts)

Vi vill att du som är intresserad av att hålla en egen muntlig presentation skickar in en kort sammanfattning (abstract) till oss. Det kan handla om ny forskning, kunskap eller utveckling av metoder och arbetsformer.

Du kan bidra på olika sätt:

  • Projektpresentation (muntlig eller poster). Skicka sammanfattning/abstract på max 300 ord där syfte, arbetssätt samt forskningsmässigt och praktiskt mål/resultat framgår.
  • Temasession. Skicka en beskrivning av önskat tema samt föreslaget upplägg på max 300 ord.

Skicka ditt bidrag till sheasfhe@gmail.com senast den 7 januari. Bidragen kommer därefter att gås igenom av vår vetenskapliga kommitté. Återkoppling kommer att ske innan den 1 februari.

Utställare
Under konferensen finns möjlighet att vara med som utställare. Vi erbjuder två paket. Stora paketet ingår ett större bord med bra placering samt två deltagare. I det lilla paketet ingår ett ståhöjdsbord samt en deltagare. Vi har ett begränsat antal utställarplatser – så det är först till kvarn som gäller!

Doktorandworkshop – Workshopen inställd p.g.a. få anmälda deltagare
Den 5 april arrangerar SHEA Doktorandnätverk en halvdags-doktorandworkshop. Under workshopen kommer ett antal manusutkast att presenteras och granskas. Alla doktorander som skickar in abstract till konferensen kommer automatiskt bedömas också för doktorandworkshopen – ange när du skickar ditt bidrag att du är doktorand!

Anmälan
Anmälan till konferensen görs via denna länk:  https://www.trippus.net/Nationella.halsoekonomiska.konferensen

Mer om SHEA Doktorandworkshop

Datum och plats
Tisdag 5 april, startar kl 11.30 med gemensam lunch. Workshopen hålls på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Upplägg
Doktorandworkshopen syftar till att ge tid för djupare diskussioner om doktoranders pågående forskning och att få feedback från andra än handledare och medförfattare. Workshopen är också ett tillfälle för nätverkande mellan doktorander inom det hälsoekonomiska forskningsfältet.

Baserat på urval av abstracts, kommer fyra doktorander att presentera sin forskning följt av en diskussion med en granskare (en annan doktorand) som haft möjlighet att i förväg lästa ett manusutkast. Övriga deltagande doktorander kommer hålla 5-minuters ”flash talks” om sin forskning.

Workshop-bidrag (call for abstracts)
Call for abstracts följer en gemensam process med konferensens: Alla doktorander som skickar in abstract till konferensen kommer automatiskt bedömas för doktorandworkshopen – ange när du skickar ditt bidrag att du är doktorand!

Krav för deltagande
Doktorandworkshopen organiseras av SHEA Doktorandnätverk och finansieras av SHEA. För deltagande krävs att du är inskriven som doktorand, medlem i SHEA samt deltagande i konferensen (6-7 april). Hotellövernattning för inresande (1 natt) och lunch kommer erbjudas deltagare som uppfyller dessa krav.

Övrig info
Workshopen är öppen för publik att lyssna och delta i diskussionerna. Workshopen kommer hållas på engelska. Vid frågor om doktorandworkshopen kontakta shea.doktorand@gmail.com.

Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar