SHEA-konferens 2020

Nu är huvudtalarna för årets konferens klara!

Reinhard Busse är Professor och chef för Department of Health Care Management vid Berlin University of Technology (Tyskland). Busse är en av Tyskland och Europas mest framträdande hälsoekonomer. Hans forskning är interdisciplinär och kopplar samman medicin, hälsoekonomi, HTA, politik och folkhälsovetenskap med fokus på att kombinera metodologiska framsteg och policy relevans.

Linus Jönsson är läkare, civilekonom och docent i hälsoekonomi. Jönsson forskar om värdet av medicinska innovationer med särskilt intresse för neurodegenerativa sjukdomar samt sjukvårdens digitalisering.

Anmäl dig till konferensen här: https://reg.akademikonferens.se/shea2020

Förlängd tid för inskick av konferensbidrag

God fortsättning på det nya året!

Vi kommer att förlänga tiden för inskick av konferensbidrag till tisdagen den 14 januari då mailen som vi uppgett oväntat kopplades ifrån vid nyår. Har du skickat in ditt abstract efter 31 december skulle vi vilja be dig skicka det igen till vibeke.sparring[at]sll.se. Vi ber om ursäkt för besväret och ser fram emot era abstracts!

nätverk

SHEA:s doktorandnätverk

I samband med SHEA-konferensen i Stockholm planerar SHEA:s doktorandnätverk en nätverksträff med studiebesök den 24 mars. Doktorander i hälsoekonomi är varmt välkomna att kontakta olivia.ernstsson(at)ki.se för att stå med på e-postlistan för doktorandnätverket och få mer information om träffen.

provrör

Call for abstracts

Du som är intresserad av att hålla en presentation är nu välkommen att skicka in en kort sammanfattning (abstract) till oss. Det kan handla om ny forskning, kunskap eller utveckling av metoder och arbetsformer. Vi hoppas att många tar chansen att bidra till att 2020 års konferens blir den självklara arenan för att lyfta fram det som händer inom hälsoekonomi i Sverige och inspirera till fortsatt utveckling. Du kan bidra på olika sätt:

  • Projektpresentation (muntlig eller poster). Skicka sammanfattning/abstract på max 300 ord där syfte, arbetssätt samt forskningsmässigt och praktiskt mål/resultat framgår.
  • Tematisk interaktiv session. Skicka en beskrivning av önskat tema samt föreslaget upplägg.

Skicka ditt bidrag till vibeke.sparring(at)sll.se senast den 7 januari. Bidragen kommer därefter att gås igenom av vår vetenskapliga kommitté. Återkoppling kommer att ske innan den 1 februari.

Mer information om konferensen hittar du här

Höstmöte 2019

Värdet av gendiagnostik och precisionsmedicin – utmaningar för hälsoekonomiska utvärderingar

Plats: Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Tid: 14 november klockan 13.00

På höstmötet vill vi diskutera värdet av gendiagnostik med SHEAs medlemmar. Lyssna bland annat på:

  • Michael Akhras, Arbetsutskottsledare GMS Innovation och företagssamverkan, som kommer att prata om Genomic Medicine Sweden, implementering av klinisk genomik i Sverige
  • Charlie Grafström, Head national market access, Roche, som kommer att prata om industrins arbete med gendiagnostik, hälsoekonomi och market access
  • Oskar Frisell, Hälsoekonom på Linköpings universitet, som kommer att presentera En hälsoekonomisk studie om genetisk screening vid risk för familjär bröstcancer
  • Geert Frederix, University Medical Center, Utrecht, som kommer att prata om Health economic evaluation in Genomics
  • Jonathan Lind Martinsson, Enhetschef, TLV, som kommer att prata om hur myndigheten jobbar med dessa frågeställningar

Fullständigt program och information om anmälan kommer senare.

8:e årliga nationella hälsoekonomiska konferensen – Örebro 12-13 mars 2019 – program och anmälan

Den 8:e årliga nationella hälsoekonomiska konferensen äger rum i Örebro 12-13 mars 2019.

Konferensen arrangeras av Handelshögskolan vid Örebro universitet och Region Örebro län i samarbete med SHEA och kommer att hållas på Universitetssjukhuset i Örebro.

Utförligt program och information om registrering återfinns här.

Höstmöte 2018

SHEA:s höstmöte hålls torsdagen den 15 november under temat:

Hälsoekonomi och framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården

Datum:  2018-11-15 kl. 13.00-17.00

Plats:     Inghesalen, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18A

Program:

13.00      Höstmötet öppnas

Martin Henriksson, ordförande SHEA

13.10      Att planera för hälso- och sjukvården 2040 – och överleva som utredare…

Birger Forsberg, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting och ordförande i styrgruppen för framtagande av folkhälsopolicy

13.40      Health Technology Assessment – nu och i framtiden

Sophie Werkö, internationell koordinator SBU och ordförande i The International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INATHA)

14.10      Kaffe och nätverkande

14.30      Tre fall som adresserar hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar

Framtidens läkemedel – vad ser vi kommer och vilka utmaningar följer med helt nya typer av behandlingar

Dag Larsson, Senior sakkunnig policy, Lif

Framtidens ersättningssystem – lärdomar av ett värdebaserat ersättningssystem i Stockholm

Therese Eriksson, doktorand, Linköpings universitet

Appar för vårdplanering – vad kan den här typen av tjänster ge hälso- och sjukvården?

Martin Irding, VD, FRISQ Care

15.15      Paneldebatt med dagens talare och öppen diskussion med auditoriet

16.00      Avslutning med mingel och diskussion

 

Mötet är öppet för alla SHEA-medlemmar, anmäl dig på denna länk.