Utlysning av stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 25 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2019/2020.

stipendieutlysning 2020
Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar