Höstmöte 2018

SHEA:s höstmöte hålls torsdagen den 15 november under temat:

Hälsoekonomi och framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården

Datum:  2018-11-15 kl. 13.00-17.00

Plats:     Inghesalen, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18A

Program:

13.00      Höstmötet öppnas

Martin Henriksson, ordförande SHEA

13.10      Att planera för hälso- och sjukvården 2040 – och överleva som utredare…

Birger Forsberg, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting och ordförande i styrgruppen för framtagande av folkhälsopolicy

13.40      Health Technology Assessment – nu och i framtiden

Sophie Werkö, internationell koordinator SBU och ordförande i The International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INATHA)

14.10      Kaffe och nätverkande

14.30      Tre fall som adresserar hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar

Framtidens läkemedel – vad ser vi kommer och vilka utmaningar följer med helt nya typer av behandlingar

Dag Larsson, Senior sakkunnig policy, Lif

Framtidens ersättningssystem – lärdomar av ett värdebaserat ersättningssystem i Stockholm

Therese Eriksson, doktorand, Linköpings universitet

Appar för vårdplanering – vad kan den här typen av tjänster ge hälso- och sjukvården?

Martin Irding, VD, FRISQ Care

15.15      Paneldebatt med dagens talare och öppen diskussion med auditoriet

16.00      Avslutning med mingel och diskussion

 

Mötet är öppet för alla SHEA-medlemmar, anmäl dig på denna länk.

Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar