Höstmöte

SHEA:s höstmöte 2016 ägde rum den 14 november i Göteborg. På höstmötet belystes vårt primära utfallsmått QALY ur olika perspektiv, se program nedan.

Program

13.00-13.10 Höstmötet öppnas av SHEA:s ordförande Katarina Steen Carlsson

13.10-13.20 Mikael Svensson, Göteborgs universitet. ”Introduktion till dagens ämne och talare”

13.20-14.00 Lars Sandman, Linköpings universitet. ”QALYs ur ett etiskt perspektiv”

14.00-14.30 Katarina Eeg-Olofsson, NDR. ”Alternativ till QALY inom diabetesforskningen”

14.30-15.00 Martin Henriksson, Linköpings universitet. ”Utfallsmått i hälsoekonomiska utvärderingar – är QALY även framtiden?”

15.00-15.30 Paneldebatt om erfarenheter och förslag på relevanta metoder för att mäta nytta i framtiden. Deltagare: Lars Sandman, Katarina Eeg-Olofsson, Martin Henriksson, Mikael Svensson och Douglas Lundin, TLV. Moderator: Lars-Åke Levin, Linköpings universitet.

Mötet videofilmades och kan ses här!

Posted in Uncategorized and tagged , , , , .

Lämna ett svar