Sjätte SHEA-konferensen

Den sjätte årliga SHEA-konferensen går av stapeln i Linköping 14-15 mars 2017. Huvudtalare är de välmeriterade forskarna professor Karl Claxton, Centre for Health Economics, University of York, UK och professor Werner Brouwer, Institute of Health Policy & Management (iBMG), Erasmus University, Rotterdam, Nederländerna.

Konferensen arrangeras av Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys vid Linköpings universitet i samarbete med Svensk förening för hälsoekonomi och kommer att hållas på Campus US, Linköpings universitet.

Information om anmälan, hotell och program hittar du här.